Onze houding

Zielsverzorging                                                         
Onze gemeente tracht in haar zielsverzorging de liefde van Christus tot uiting te brengen, zonder onderscheid van ras, nationaliteit of sociale status. Daarbij wordt de mens gezien als een totaliteit van lichaam, ziel en geest.
Zij ontplooit activiteiten ten behoeve van kinderen, jongeren, bejaarden en gezinnen.
Een speciale zegen wordt gegeven bij confirmatie, huwelijk, huwelijksherdenkingen en teraardebestellingen of crematies.

Toekomstverwachting
Wij geloven op grond van talloze uitspraken van Jezus Christus en zijn apostelen aan de wederkomst van Christus. Het tijdstip van deze wederkomst blijft voorbehouden aan God, de Vader. Wij geloven aan de komst van het duizendjarig vrederijk, aan het eindgericht en aan de komst van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar de verloste mensenzielen een eeuwige gemeenschap met God zullen hebben en met Hem in volledige harmonie zullen leven.

Verhouding tot andere kerken
Onze gemeente zoekt en stimuleert datgene, waarin zij één is met andere christelijke geloofsrichtingen. Wel wijst zij daarbij nadrukkelijk op die geloofspunten, die in sommige kerken aan het evangelie zijn toegevoegd, of – bij andere – zijn verdwenen. Zij tracht het gehele evangelie, in al zijn facetten, te onderwijzen en te verbreiden. Zij is daarom geen sekte!

Nadere informatie
Wanneer u meer wilt weten over de Gemeente van Apostolische Christenen, over het werk van de Heilige Geest in onze gemeente, dan nodigen we u uit onze diensten bij te wonen!  Onze adressen vindt u in het menu onder ‘Gemeenten’

Heeft u behoefte aan persoonlijk contact? Dan kunt u hier uw vraag stellen. Alle emails gestuurd via dit formulier worden vertrouwelijk behandeld.

[contact-form-7 id=”9581″ title=”Contactformulier Bestuur”]