Persbericht van de Raad van Kerken in Nederland

3 november 2020 – Amersfoort

Woorden van Hoop en Troost

Toen halverwege maart in Nederland de eerste lockdown plaatsvond, zochten kerken naar een heldere en aansprekende manier om mensen te bemoedigen en troosten. Dat leidde tot de Klokken van Hoop en Troost. Drie weken lang klonken op woensdagavond tussen 19.00 en 19.15 uur overal in het land de kerkklokken als teken van verbondenheid over de grenzen van het isolement heen. Ook riepen de klokken op tot gebed en andere vormen van steun voor alle zieken en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.

Nu de tweede lockdown een feit is en zovelen, misschien nog meer dan voorheen, naar houvast en steun zoeken in deze onzekere en zware tijd, willen we als kerken opnieuw een helder, gezamenlijk geluid laten klinken. Daarom zal de Raad van Kerken vanaf 4 november wekelijks op woensdagavond om 19.00 uur Woorden van Hoop en Troost uitzenden: Korte videofilmpjes van enkele minuten waarin, in afwisseling, kerkelijke vertegenwoordigers een bemoedigende boodschap uitspreken. Zo hopen we als kerken ieder die getroffen is door het coronavirus of de gevolgen ervan een hart onder de riem te steken en bij te dragen aan onderlinge verbondenheid en zorg voor elkaar.

In de eerste aflevering van Woorden van Hoop en Troost spreekt mgr. Hans van den Hende, bisschop van Rotterdam, een woord van bemoediging. Hij refereert hierin aan de brief van Paulus aan de Romeinen. Mgr. Van den Hende is referent voor de Oecumene binnen de RK-Kerk en afgevaardigde van de Rooms-Katholieke Kerk in de plenaire Raad.

Woorden van Hoop en Troost zal vanaf 4 november op de website van de Raad, www.raadvankerken.nl, te zien en te beluisteren zijn, evenals op het YouTube-kanaal ‘Raad van Kerken’.

(Red.: Wij kunnen het YouTube kanaal nog niet vinden, dus als iemand de link vindt/heeft, dan horen wij dat graag)