Samen danken op dankdag

Samen willen wij u danken
Eerbiedig voor Uw aangezicht


U de wijnstok, wij de ranken
Wij werden steeds weer opgericht
Want U bleef voor ons zorgen
Wij weten ons geborgen
In uwe Vaderhand.

Samen willen wij U danken
In nederigheid gehuld
Wij kwamen Heer met open handen
U hebt ze weer rijk gevuld
Met alles wat wij nodig hadden
Heer vergeef ons onze schuld
Als wij zelfzuchtig zijn.

Samen willen wij U danken
Leggen onze gaven neer
Neem het Heer uit onze handen
Zodat wij weten telkens weer
Dat het al genade is
Leer ons zo te delen Heer
Met hem die zoveel mist.

Dichter:Ina van der Welle