Woord van de week – 1 maart

Lezen: Lucas 4:1-13

Maar Jezus antwoordde: ‘Er staat geschreven: “Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen Hem”.’

Lucas 4:8

Overdenking van vandaag:

Wat is jouw breekpunt? Op welk punt zou je stoppen God te eren en beginnen om satans weg te kiezen? Niet een erg prettige vraag, of wel? Wat als je wist dat iemand macht had over de wereld en die jou zou geven als je hem gewoon zou erkennen als koning? Wat als je wist dat je zou lijden en aangeboden zou worden als een offer, omdat je hem niet zou erkennen als koning? 

Jezus is Heer. Niet omdat Hij satans aanbod accepteerde, maar omdat Hij het weigerde. ‘Weg van mij!’ Jezus gebood en satan gehoorzaamde. Maar de kosten van deze overwinning betekenden een strijd die veel gruwelijker was. Maar Jezus weigerde een akkoord te sluiten betreffende zijn toewijding aan de Vader, ook al had dit gevolgen voor zijn eigen vertroosting, aanvaarding en leven. Jezus won deze strijd van satan en koos herhaaldelijk voor het pad van totale toewijding aan God, tegen een ongelooflijke prijs, om ons te redden!

Gebed:

Heer mijn God, mijn hart is vol bewondering, verwondering, dank en lof. Uw plan om mij te verlossen van mijn zonden en mij op te nemen in uw gezin zorgt voor een hoge prijs voor U en Jezus. Dank U dat U mij redde. Dank U voor de kwijtschelding van mijn schuld van zonde. Dank U voor uw sterven om te voorkomen dat de dood de macht over mij zou hebben. Dank U. In de naam van de Heer Jezus Christus, dank ik U!