Woordd van de week – 30 juni

WB_24_06_30                       Voor zondag 30 juni 2024
Laat u vrijmaken van uzelf                                    Jona (3:10) 4:1-11
3:10 Toen God zag dat zij inderdaad anders begonnen te leven, kwam hij terug op wat hij gedreigd had hun aan te doen, en hij deed het niet.
4:1 Dit wekte grote ergernis bij Jona en hij werd kwaad. 2 Hij bad tot de HEER: ‘Ach HEER, heb ik het niet gezegd toen ik nog thuis was? Daarom wilde ik naar Tarsis vluchten. Ik wist het wel: u bent een God die genadig is en liefdevol, geduldig en trouw, en tot vergeving bereid. 3 Laat mij maar sterven, HEER: ik ben liever dood dan dat ik zo verder moet leven.’ 4 Maar de HEER zei: ‘Is het terecht dat je zo kwaad bent?’ 5 Nadat Jona Nineve had verlaten, was hij aan de oostkant van de stad gaan zitten. Hij had er een hut gemaakt om in de schaduw af te wachten wat er met de stad zou gebeuren. 6 Nu liet God, de HEER, een wonderboom opschieten om Jona schaduw boven zijn hoofd te geven en zijn ergernis te verdrijven. Jona was opgetogen over de plant. 7 Maar de volgende morgen, bij het aanbreken van de dag, liet God de plant door een worm aanvreten, zodat hij verdorde. 8 En toen de zon opkwam, liet God een verzengende wind uit het oosten waaien; de zon brandde zo op Jona’s hoofd dat hij door de hitte werd bevangen. Hij bad om te mogen sterven: ‘Ik ben liever dood dan dat ik zo verder moet leven.’ 9 Maar God zei tegen Jona: ‘Is het terecht dat je zo kwaad bent over die plant?’ Jona antwoordde: ‘Ik ben verschrikkelijk kwaad, en terecht!’ 10 Toen zei de HEER: ‘Als jij al verdriet hebt om die wonderboom, waar jij geen enkele moeite voor hebt hoeven doen en die jij niet hebt laten groeien, een plant die in één nacht opkwam en in één nacht verging, 11 zou ik dan geen verdriet hebben om Nineve, die grote stad, waar meer dan honderdtwintigduizend mensen wonen die het verschil tussen links en rechts niet eens kennen, en dan nog al die dieren?’
 
Verdere Bijbelteksten: Johannes 6:37-40; Psalmen 103:8.
Kerngedachte: Wij zitten vaak gevangen, doordat wij onszelf tot middelpunt van onze waarnemingen en beslissingen maken. God wil ons hier vrijmaken en de juiste kijk op de samenhangen geven.
Achtergrond:
Jona was een profeet tegen zijn wil. Profeten hebben vaak de onaangename taak de mensen iets te vertellen, wat zij helemaal niet willen horen. Wie bekeert zich nu graag en ziet af van vertrouwd  geworden gewoonten? Jona heeft de stem van zijn God weliswaar duidelijk gehoord, maar heeft toch geprobeerd zich daaraan te onttrekken. Zijn vluchtpoging mislukt, de klok wordt weer teruggezet tot hij zich houdt aan zijn opdracht. God wil hem in zijn dienst en laat hem niet vallen. Al menigeen mocht tijdens de zondagsschool tekenen hoe Jona in de buik van een grote vis overleeft en weer een kans voor een nieuw begin krijgt. Hij moet aan de stad Nineve, in zijn tijd een wereldstad, de ondergang verkondigen, wat hij uiteindelijk ook doet. Tegen de verwachting in nemen de mensen daar zich deze boodschap ter harte, doen boete, bekeren zich en wenden zich tot God. God zag uiteindelijk af van de aangekondigde bestraffing (Jona 3:10).
Uitleg:
Jona is kwaad. Eerst wordt hij quasi gedwongen dit niet geliefde profetenwerk te doen en dan krabbelt God terug en ziet van de vernietiging van Nineve af. Alsof hij het had geweten! Wat voor figuur slaat hij nu? Hoe is gesteld met zijn geloofwaardigheid, nu het met volmacht aangekondigd onheil uitblijft? Jona is in zijn denkbeelden en zijn kijk op de zaken zo gevangen, dat hij tenslotte daardoor zijn levensvreugde verliest en gewoon alleen nog maar sterven wil. (Jona 4:3).
Wij hebben nu het gemak met afstand zakelijk en – hier niet bij betrokken – vrij van emoties te kijken naar de samenhangen. Wie heeft de betere beslissing genomen: God met zijn genade, barmhartigheid en lankmoedigheid, die met het oog op de bestaande bereidheid tot boetedoening en de wil tot bekering de aangekondigde ellende berouwde en afzag van de uitvoering van zijn dreiging? Of Jona, die gezien het kwaadaardige verleden van Nineve en zijn persoonlijke reputatie graag had gezien, dat de stad zou zijn verwoest?
We kunnen echter ook proberen ons gevoelsmatig in Jonas situatie te verplaatsen. Willen wij ook niet graag “gelijk krijgen”? Speelt het ook niet bij ons een rol hoe wij door anderen worden gezien en waargenomen? Is onze reputatie voor ons belangrijk? Mogelijk belangrijker dan een eventuele verkeerde beslissing? Hebben wij het er ook niet weleens moeilijk mee, als God beslissingen neemt, die wij graag anders hadden gezien? Zijn wij niet ook graag de “maat der dingen” en dus gevangen in onszelf, kunnen moeilijk onze aard verloochenen .
Het is spannend hoe God nu met Jona omgaat. Jona laat Hem niet koud, ook als hij nog zo ontstemd reageert. Net zoals God hem heeft “geholpen” zijn profetische opdracht aan te nemen, probeert Hij ook nu weer, vol liefde en tederheid, hem tot een goede kijk op de samenhangen over te halen, hem vrij te maken van zichzelf en zijn vastgelopen gedachtewereld. Hij geeft hem een schaduw gevende wonderboom, die Jona erg waardeert en neemt die hem weer weg, wat Jona verdriet doet. En dan komt de vraag, die mogelijk Jona’s kijk op de dingen kan veranderen: “’Als jij al verdriet hebt om die wonderboom, waar jij geen enkele moeite voor hebt hoeven doen en die jij niet hebt laten groeien, een plan die in één nacht opkwam en in één nacht verging, zou Ik dan geen verdriet hebben om Nineve, die grote stad, waar meer dan honderdtwintigduizend mensen wonen die het verschil tussen links en rechts niet eens kennen, en dan nog al die dieren?’” (Jona 4:10-11)
Hier is het verhaal met Jona ten einde en wij kunnen slechts hopen, dat het niet  alleen voor Nineve maar ook voor Jona een goed einde was.
De geschiedenis van God met ons mensen is echter nog niet ten einde. Steeds weer roept Hij in zijn dienst, begeleidt ons, geeft moed, bejegent ons genadig, barmhartig, lankmoedig, vriendelijk  en wil ons daar weer oprichten waar wij in onze eigen voorstellingen en wensen zijn gevangen. Laten wij ons vrijmaken!
                   U. Keller

Bericht vervalt automatisch op dinsdag 30 juli , 2024